TOP 8 najczęściej popełnianych błędów językowych

Dzisiejszy tekst na bloga potraktujmy z lekkim przymrużeniem oka. Nie tyczy się on bowiem bezpośrednio marketingu internetowego co samych treści, czy jak kto woli contentu, który często jest używany nieumiejętnie. Przytaczam tu 8 najpopularniejszych, moim zdaniem błędów, które notorycznie się powtarzają. Warto się z nimi zapoznać tym bardziej, że w dobie powszechnego dostępu do internetu piszemy coraz więcej.

1. Bynajmniej vs. przynajmniej

To zdecydowany top, przynajmniej w moim odczuciu. Błąd, który działa na mnie jak płachta na byka – i to dosłownie. Sporo osób używa tych wyrazów zamiennie. Tymczasem mają one zupełnie inne znaczenie.Bynajmniej jest zaprzeczeniem. Przynajmniej, według definicji słownikowej PWN, oznacza: minimalny, możliwy do zaakceptowania przez mówiącego zakres czegoś. Ergo: tych wyrażeń nie można używać zamiennie. Jeśli ktoś mówi: bynajmniej wypocząłem na wczasach, zamiast: przynajmniej wypocząłem… popełnia błąd.

2. Wziąć czy wziąść?

Zdecydowanie wziąć. W słowniku języka polskiego nie ma nawet formy wziąść . Tymczasem sporo osób tak właśnie mówi, a co gorsze są one przekonane, że mają rację. Choć kto wie, być może to wyrażenie za jakiś czas wejdzie do języka, jak wiele innych, ze względu na wysoką frekwencję wśród użytkowników. Na razie jednak trzymajmy się wersji, że wziąć to jedyna poprawna forma;)

3. W każdym bądź razie

To również często powtarzany zwrot, który z poprawnością nie ma nic wspólnego. Jest to kontaminacja wyrażeń: W każdym razie i bądź co bądź. Niestety, forma bardzo często nadużywana. Powinno się używać zwrotu: W każdym razie…

4. Dlatego, bo vs. ponieważ

Dlatego, bo, ponieważ to spójniki, które maja na celu łączyć zdanie podrzędnie złożone. Wystarczy użyć jednego z nich. Zbitki typu: Byłem tam, dlatego bo… są błędem. Poprawnie powinno to zabrzmieć: Byłem tam, dlatego że

5. W dniu dzisiejszym…

Dzień dzisiejszy to jeden z powszechniej stosowanych pleonazmów. Często jest on nadużywany, a szczególnie w mowie oficjalnej i urzędowej. Zamiast dzień dzisiejszy rozpoczyna nowy etap…, lepiej powiedzieć, dzisiaj rozpoczyna się nowy etap… Wprawdzie słownik poprawnej polszczony PWN z 2008 r. pod red. Andrzeja Markowskiego, dopuszcza sformułowanie dzień dzisiejszy, ale go nie zaleca. Dobrze jest  wziąć to pod uwagę, by nasze wypowiedzi były proste i jasne.

6. Przekonywujący

To słowo, które w języku polskim nie istnieje. Prawdopodobnie powstało z połączenia przekonujący i przekonywający. Niestety, często spotyka się taką formę, np. na forach internetowych, w komentarzach pod artykułami, a nawet wśród osób, które powinny mówić poprawnie z racji wykonywanego zawodu.

7. Najbardziej optymalny

Optymalny to słowo, które w ostatnich latach jest często używane, a właściwie nadużywane. Zamiast mówić o optymalnych warunkach dla dziecka…, lepiej użyć zwrotu: najlepsze warunki dla dziecka…Kwestia frekwencji to jedno. Problemem jest to, że wiele osób stopniuje ten wyraz. Nie mówi się najbardziej optymalny czy też najoptymalniejszy. Jeśli coś jest optymalne, to znaczy że jest najlepsze.

8. Rozwlekłe zdania, styl urzędowy

Błędem są również zawiłe schematy zdaniowe, np. dziewczyna w wieku 17 lat zamiast siedemnastoletnia dziewczyna czy uprasza się o dostarczenie… zamiast proszę dostarczyć. Oczywiście nie są to rażące błędy, jednak sprawiają, że komunikat staje się zbyt skomplikowany, a odbiorca musi się bardziej namęczyć, żeby go zrozumieć. Przekaz ma być jak najprostszy, a zapożyczenia z języka urzędowego czy też posługiwanie się stroną bierną nie są dobrym rozwiązaniem.