Co zrobić, aby teksty czytało się szybko, łatwo i przyjemnie?

Oczywistym jest, że dobór słów i tekstów jest rzeczą bardzo ważną, jednak nie mniej niż prezentacja, która zachęca do ich poznania. Co zrobić, aby teksty czytało się szybko, łatwo i przyjemnie?

Zwróć uwagę na czytelność tekstu

W utrzymaniu czytelności pomaga forma kroju, wraz z jej optymalizacją na potrzeby ekranu. Wybór kroju pisma jest niełatwym zadaniem. Często popełnianym błędem jest wybór atrakcyjnego, pięknie wyglądającego fontu. Przy wyborze najważniejszym kryterium jest kontekst, w jakim krój ma zostać użyty oraz cel, jakiemu ma służyć.

Czytelność tekstu dodatkowo wspierana jest poprzez właściwą długość wiersza
i interlinii. Zbyt wiele znaków powoduje bowiem zagubienie się w czytanym tekście, natomiast zbyt krótki wiersz wpływa na przerywanie płynności czytania. Interlinia powinna być dopasowana w taki sposób, aby górne wydłużenia liter nie kolidowały z dolnymi. Zalecana wysokość zależna jest od kroju pisma. Przeglądarki używają interlinii mierzącej jeden firet (wysokość jaką ma dany krój czcionki), jednak projektanci zazwyczaj stosują wysokość półtora firetu.

Pamiętaj o komforcie użytkowników

Komfort czytania tekstu przez użytkownika zależy od rozmiaru fontu. Należy wziąć pod uwagę stosunek grubości kresek do wielkości pikseli. Gdy tekst jest zbyt mały, subtelne kształty załamują się, szeryfy stają się niewidoczne, niskie kroje są nieczytelne, a blisko zestawione znaki powodują trudności w odczytywaniu tekstu.

Stwórz odpowiednią hierarchię

Każdy układ typograficzny musi posiadać swoją hierarchię, określającą regułę odczytywania treści, nagłówków i tekstu głównego. Kontrast oraz kolor często nie są wystarczającymi środkami, aby odróżnić dane fragmenty, dlatego należy wesprzeć go, wykorzystując różnicę wielkości, opartą na ustalonej skali. Taki zabieg daje gwarancję harmonijności i spójności tekstu, co wpływa na jakość projektu.

 

Typografia w znacznej mierze wpływa na prowadzenie skutecznej komunikacji. Dlatego, aby jak najlepiej spełniała swoją rolę, koniecznym jest zachowanie zdrowego rozsądku i rozważenie jej licznych szczegółów, a mianowicie kwestii związanych z doborem kroju, optymalizacją, wielkością fontu, właściwego formatowania, jakości tekstu, odstępów oraz znaków specjalnych. Wszystkie wymienione elementy wywierają wpływ na jakość doznań użytkowników, a także znacząco wpływają na użyteczność całego projektu.

Należy pamiętać, że nie ma jednego zdefiniowanego formatu treści. Każdy projekt jest indywidualny, dlatego, aby osiągnąć jak najlepsze efekty niezbędna jest współpraca z projektantem graficznym, mającym wiedzę z zakresu typografii.