copywriting

/Tag:copywriting

Kim jest copywriter i na czym polega jego praca?

Copywriter to stosunkowo nowy zawód. Słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego z 2008 r. tłumaczy słowo copywriter jako „osoba przygotowująca teksty ogłoszeń i reklam”. Obecnie jednak przytoczona definicja jest niewystarczająca. Dowiedz się, na czym naprawdę polega ta praca.

Wraz z rozwojem internetu zwiększyło się zapotrzebowanie na różnego rodzaju treści. Przede wszystkim wynika to z faktu, że większość osób wyszukuje informacji w internecie. Stąd też tak ważne jest, by zadbać o to, by przekaz na stronie www  był czytelny,