Copywriting

/Copywriting

Redaktor vs copywriter – jaki zawód jest lepszy?

Redaktor to powszechnie znany zawód. Od niedawna coraz popularniejszy na rynku pracy staje się copywriter. Z pozoru te dwie profesje są do siebie bardzo podobne, jednak często można spotkać się z zarzutem, że copywriter to mniej ambitny zawód. Czy jest tak rzeczywiście i z czego wynika takie przekonanie?

Na czym polega praca copywritera i redaktora?

W obu przypadkach wymaga się podobnych kompetencji, tj. umiejętności pisania pod presją czasu, szybkiego zdobywania informacji czy perfekcyjnej znajomości zasad poprawnej polszczyzny.

Kim jest copywriter i na czym polega jego praca?

Copywriter to stosunkowo nowy zawód. Słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego z 2008 r. tłumaczy słowo copywriter jako „osoba przygotowująca teksty ogłoszeń i reklam”. Obecnie jednak przytoczona definicja jest niewystarczająca. Dowiedz się, na czym naprawdę polega ta praca.

Wraz z rozwojem internetu zwiększyło się zapotrzebowanie na różnego rodzaju treści. Przede wszystkim wynika to z faktu, że większość osób wyszukuje informacji w internecie. Stąd też tak ważne jest, by zadbać o to, by przekaz na stronie www  był czytelny,

TOP 8 najczęściej popełnianych błędów językowych

Dzisiejszy tekst na bloga potraktujmy z lekkim przymrużeniem oka. Nie tyczy się on bowiem bezpośrednio marketingu internetowego co samych treści, czy jak kto woli contentu, który często jest używany nieumiejętnie. Przytaczam tu 8 najpopularniejszych, moim zdaniem błędów, które notorycznie się powtarzają. Warto się z nimi zapoznać tym bardziej, że w dobie powszechnego dostępu do internetu piszemy coraz więcej.

1. Bynajmniej vs. przynajmniej

To zdecydowany top, przynajmniej w moim odczuciu. Błąd, który działa na mnie jak płachta na byka – i to dosłownie.